Skoleprosjektet

Stiftelsen Prosjekt Haiti driver en skole for fattige barn i et slumstrøk utenfor Port-au-Prince. Skolen har 91 elever i alderen 4 – 14 år på skolen. De har Kindergarten 1.- 3.klasse og barneskole 1. – 6.klasse.
Videre betaler de skolepenger for 4 elever som gikk ut av 6. klasse i vår og som nå har begynt på en ungdomsskole i nærheten. Disse 4 elevene spiser lunch på skolen hver dag.

Ungdomsklubb i samarbeid med Tvibit

I samarbeid med Tvibit i Tromsø har SPH startet planlegging av et prosjekt om web-tv/film og musikk/band for ungdom tilknyttet Petit Troll. Tvibit har donert videokamera og redigeringsmaskin til SPH, og ungdom på Petit Troll vil få mulighet til å være med på filmkurs o.a. i regi av Tvibit.

Kvinnenettverket ’ Mama Troll’
SPH har startet med lese- og skriveopplæring for mødrene til eleverne. De kommer på skolen tre dager i uken for å få undervisning. Fremtidige prosjekt er entreprenørkurs, mikrokreditt, politisk deltakelse, menneskerettigheter , helse oa.